Oversikt på gratis turar i Naturlosbrosjyra

No er haustens Naturlos-brosjyre klar. Her finn ein oversikt over gratis turar som ein kan delta på saman med andre og ein Naturlos  - turguide.

Fleire ordførarar har også sett opp spennande turar i haust, som vi vil tru det er attraktivt for innbyggarane å delta på.

Tidlegare år har det blitt trykt opp ei eller to Naturlos-aviser som har blitt distribuert til alle hustandar i medlemskommunane våre.

Her er brosjyra. (PDF, 7 MB)

Du kan også finne meir informasjon på friluftsrådet si side.