"Øya"- stengt til over ferien

 Sande kommune tek smittevern på alvor og "Øya" må difor halde stengt vidare.

Mange saknar nok å møtast på Øya for å få fine opplevingar i lag. Grunna smittevern må vi framleis halde stengt dette tilbodet. 

Dei ulike fellesareala på Sandetun er lite i bruk for tida - av same grunn. 

Nye vurderingar vert gjort fortløpande. Viser elles til nye besøksrutiner på omsorgssenteret frå i dag 2.juni.