På saklista

Klikk for stort bilete Formannskapet i Sande held møte på Sande Rådhus, tysdag 4. mai kl 13.45.

Møtet er ope for publikum etter gjeldande nasjonale smittevernreglar.

Vi ber om at publikum melder i frå på førehand til politisk sekretær på tlf 99 53 13 46 eller epost tove.cathrine.kvamme@sande-mr.kommune.no,  om ein ønskjer å vere tilstades på møtet. 

Hovudtema for møtet er Reguleringsplan Larsnes sentrum og overskotsmasse frå Larsnes Mek og Stad skipstunell. 

Andre saker som skal behandlast er igangsetting av grunntingingar og detaljregulering av nytt bustadrområde på Sandshamn og godkjenning av søknad frå Fiskarheimen om tilskot gjennom desentralisert ordning for kulturbygg.

Du kan lese alle saksdokumenta her.