På saklista

I veke 39 skal kommunale råd og hovudutvala i Sande ha politiske møter

Eldrerådet møter måndag 27.09.  kl 13.30.
Råd for personar med nedsett funksjonsevne møter tysdag 28.09. kl 9.00

Hovudutvala har møte onsdag 29.09. Helse- og oppvekstutvalet kl 13.10 på Sandetun omsorgssenter og Næring, teknisk og miljøutvalet kl 14.15 på Fiskarheimen på Sandsøy.

Alle møta er ope for publikum og presse.

Saklista 

Helse- og oppvekstutvalet skal handsame vedtekter for Frivillegsentral og velje representar til  styringsgruppe for sentralen.
Næring, teknisk og miljøutvalet skal handsame saker om bruksendring på Storholmen, om dispensasjon for oppføring av brygge framfor sjøbod, to konsesjonssaker og ei tildelingssak frå næringsfondet. 

Her finn du alle innkallingane og sakspapira.