På saklista

Møte i Sande formannskap tysdag 5. oktober kl 13.45 på Sande Rådhus.

På saklista til formannskapet sitt møte finn vi mellom anna rutine for eigarskapsstyring og uttale til ny kyrkjeleg organisering. Handlingsplanen for 2022 i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet skal rullerast etter at det har kome innspel til tiltak frå lag og organsasjonar i kommuna. 

Skal Sande kommune melde seg inn i Sunnmøre Friluftsråd? Saka skal handsamast både i formannskapet no, og i kommunestyret seinare i haust.
Medlemsskap i Sunnmøre friluftsråd vil legge til rette for styrking av folkehelsa i Sande kommune. Friluftsrådet skal stimulere til friluftsliv for alle, vere ein pådrivar i friluftssaker og vere høyringsinstans i viktige saker for friluftslivet.

Møtet er ope for publikum og presse.

 

Her finn du innkallinga og sakspapira.