På saklista

Tysdag 7. juni har formannskapet i Sande sitt siste ordinære møte for sommarferien. 

Møtet vert på Sande Rådhus, og startar kl 13.45.  Møtet er ope for publikum og presse så langt det gjeld offentlege saker. 

Skal ny samfunnsplan for perioda 2022 - 2035 og ny reguleringsplan for Larsnes sentrum ut til høyring? Dette må formannskapet ta stilling til. 

Dei må også kome med innspel i fleire saker som gjeld samferdsel i Sande, som ruteendringar for buss, ferje og hurtigbåt, og innspel til hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. 

Saker om økonomi som skal vidare til behandling i kommunestyret er godkjenning av rekneskapen for 2021, årsrapporten for 2021 og tertialrapport for 1. tertial 2022. Og så har idrettslaga i kommunen i fellesskap fått utarbeidd nytt turkart for Sande, og dei søkjer om tilskot til dette. 

Lenke til tertialrapporten finn du ved å trykke her.

Du finn alle sakspapira her.