På saklista

På saklista

Denne veka er det møteveke for politiske råd og utval i Sande.

Mandag 13.11 er det møte i eldrerådet kl 11.30 og møte i ungdomsrådet kl 18.00. 

Tysdag 14.11 er det møte rådet for personar med nedsett funksjonsevne kl 09.00 og møte i oppvekst og kulturutvalet kl 13.45. 

Onsdag 15.11 skal helse og omsorgsutvalet ha sitt møte kl 13.45 og næring, teknisk og miljøutvalet skal møtast kl 16.00

På saklista til alle råd og utval står sak om budsjett 2024, økonomiplan 2025 - 2028.

I tillegg skal oppvekst og kulturutvalet skal behandla sak om tildeling av kulturmidar.  Og næring, teknisk og miljøutvalet skal behandle saker om konsesjon, VA-norm for Sande kommune og forskrift om bålbrenning.

Alle møte skal vere på Sande rådhus, og er ope for alle. 

Du kan lese sakspapira her.