På saklista

Klikk for stort bileteTysdag 11.februar skal Eldrerådet og rådet for personar med nedsett funskjsonsevne ha møte på Sande Rådhus. Møta startar kl 13.30  og er ope for publikum.

Politisk reglement og forskrift om godtgjersle for folkevalde, samt årsmelding for utvala står på saklistene. I tillegg  er høyring om reduksjon i rutetilbodet for buss ei viktig referatsak. Her har råda høve til å kome med innspel. Det er også sett opp fleire orienteringsssaker. 

Du kan lese alle sakene på Innsyn.