På saklista


Klikk for stort bilete 

Sande kommunestyre held møte på Sande rådhus tysdag 8. september kl 13.45.

Møte er ope for publikum og presse, så langt vi kan i forhold til dei nasjonale retningslinene for smittevern.

På saklista finn vi tre saker, i tillegg til orienteringar, referatsaker og grunngjevne spørsmål. Dei politiske sakene er godkjenning av kommunal planstrategi for åra 2020 - 2023, vedtak om bruk av investeringsmidlar på utbetringstiltak ved Larsnes kyrkje og vedtak om oppretting av felles forliksråd for Herøy, Sande og Vanylven.

Du kan lese alle sakspapira her.