På saklista

Klikk for stort bilete Sande formannskap held møte på Sande rådhus tysdag 17. november kl 13.45.

Møtet er ope for publikum og presse, så langt vi kan i forhold til dei nasjonale retningslinene for smittevern.

Saklista 

På saklista står formannskapet si første behandling av budsjettdokumentet. Etter behandlinga i formannskapet den 24.november blir budsjettsaka lagt ut på høyring. I tillegg er det fleire saker rundt regulering og spelemidlar, samt klagebehandling av sak i næringsfondet. 

Her finn du heile innkallinga og sakspapira.