På saklista

Klikk for stort bilete Formannskapet i Sande held møte på Sande Rådhus, tysdag 24.11. kl 13.45

Møtet er ope for publikum og presse, så langt vi kan i forhold til dei nasjonale retningslinene for smittevern.

Saklista 

På saklista står formannskapet si endelege behandling av budsjettdokumentet. Etter behandlinga i formannskapet blir budsjettsaka lagt ut på høyring. I tillegg er det eit par saker om ny samarbeidsavtale om nattlegevakt, aksjekjøp i Hafast og høyring på forslag til endra ferjeruter i rute 01. 

Her finn du heile innkallinga og sakspapira.