Prate - Smile - Løfte

 Hjerneslag er ein av våre mest alvorlege folkesjukdomar, og er ein av dei hyppigaste grunnane til død og funksjonshemming. Tidleg behandling vil auke sjansane for god behandling, men mange vil likevel måtte leve med følgetilstandar.

Gjennomsnittsalderen blant dei som får hjerneslag er over 70 år, men det er flere unge i skule- og yrkesaktiv alder som får hjerneslag. Helsedirektorat har i fleire år gjennomført ein hovedsymptomkampanje, og det er bodskapen i denne kampanjen vi med dette vil minne om og gjere kjent. Veit vi kva vi skal sjå etter - og reagerer - vil høve til behandling i tide auke!​

Bruk gjerne bildet i artikkelen som oppslag på arbeidsplassen!