Problem med Holtane reinseanlegg

Det vert brukt meir vatn enn ein klarer å produsere og det medfører at Holtane reinseanlegg går på max produksjon.Dette gjer at vatnet til forbrukarane i Gursken kan ha noko misfarging.

Vi oppmodar folk om å ikkje bruke unødig med vatn i dagane framover.

Teknisk vakt. Klikk for stort bilete