Regjeringa krev obligatorisk testing og registrering frå 2.januar ved innreise til Norge

Regjeringa har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisande til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjennomførast så snart som mogeleg og seinast eitt døgn etter ankomst.

Plikt til å teste seg ved innreise til Norge

Her finn du meir informasjon. Del den gjerne med dei du veit kjem frå utlandet og treng denne orienteringa..

 

Registrering av innreise til Norge

For betre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før dei krysser grensa. Dette gjeld også norske statsborgarar.

Du kan registrere deg digitalt eller med papirskjema.