Ruteendringsprosessen 2020- har du innspel til endringar?

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bussrutene vil starte i august 2019. Endringar vil gjelde frå 1.mai 2020. Om du har innspel, er det viktig at dei kjem fram no.

Sande kommune vil ha innspel frå innbyggarane

Det er viktig at du som innbyggar seier di meining om rutetilbodet på ferje, hurtigbåt og buss dersom du ser at noko kan endrast til eit meir tilpassa tilbod.

Sande kommune samlar og samanstiller innspela til Møre og Romsdal fylkeskommune etter at høyringsfristen er ute. 

Høyringsfrist:

31.mai

 

Korleis melder eg inn innspel?

Du kan sende oss melding på fleire måtar: 

Du kan bruke post og sende til

Sande kommune

Rønnebergplassen 17

6084 Larsnes

Du kan også sende innspel på epost

Kontakt

Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post
Mobil 975 88 811