Samfunnsplan for Sande kommune - offentleg ettersyn og høyring

 

Her finn du framlegg til samfunnsplan 2022

Og her finn du heile saka om du ønsker å lese den.

 

Høyringssvar og frist

Innspel  til planen slik den ligg kan sendast til

Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  26.08.2022

Du kan også skrive ditt høyringssvar her - merk innspelet med saksnr. 20/282