Sande frivillegsentral treng styremedlemmar - er du den rette?

Pexels.com Sande kommune skal no etter politiske vedtak opprette frivillegsentral.

 Frivillegsentralen skal ha eit styre der det skal vere 3 representantar frå lag/ frivillege organisasjonar.

Vi bed om at lag/ organisasjonar som har aktuelle kandidatar til styret i Sande frivillegsentral melder dette inn til Sande kommune innan 31.10.2021.

Send e-post til wbth@sande-mr.kommune.no

Spørsmål knytt til oppgåver og organisering kan også rettast til Wenche Thorseth. 

Kontakt

Wenche Brit Thorseth
einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 67 40
Mobil 916 25 895