Sande kommune har busett flyktningar frå Ukraina

Pixabay  Vi har pr. i dag 10 flyktningar frå Ukraina busette i Sande.

Dette er flyktningar som har kome hit sjølve fordi dei har nokon dei kjenner her eller at dei kjenner til kommunen vår frå før.

Fleire vil kome i tida framover, og kommunen er godt førebudd på å ta imot dei. Takk til alle som gir møblar og utstyr til flyktningane.  Dei har sett veldig pris på dette, og vil takke for omtanken.