Sandetun omsorgssenter stengt for besøkande frå 5.januar

Klikk for stort bilete Sande kommune Med bakgrunn i dei nasjonale smittevernstiltaka som regjeringa innførte i går, vert Sandetun omsorgssenter stengt for besøkande frå 5.januar.

Vedtaket gjeld frå 05.01.21 fram til nytt vedtak ligg føre, eller t.o.m. 18.01.21. (PDF, 230 kB)

Oppdatering 11.jaunar:

Ei ny vurdering i dag 11.januar gjer at ein vidarefører stenginga til og med 18.01.21. Individuelle vurderingar vert gjort ved spesielle høve.

Dei pårørande kan kontakte sine via Facetime eller Skype på same måte som tidlegare i den perioden Sandetun var stengt sist vår.

Telefonliste Sandetun omsorgssenter
Avdeling Telefon
Sentralbord , konsulent 9.30-14.00 måndag -fredag 70026740
Tingstova 70026606/ 70026605
Solsida 70026626/ 70026610
Sørhagen 70026620/ 70026621
Haugetun 70026650/ 70026675
Elvebakken 70026640/ 70028410
Fysioterapi 70026613/ 48892151
Kjøkkenet 70026683
Øya aktivitetssenter 91301547
Hjelpemiddel (onsdag) 48992664/ 91696631
Sande kommune 70026700
VAKTTELEFON, bemanna av sjukepleiar 99091919