Sandetun omsorgssenter

 Vaksineringa i Sande går greitt, men veldig seint då vi får få vaksiner pr. veke.

Vi vil såleis ikkje vere fullvaksinert på Sandetun Omsorgssenteret før i starten av mars.

Fram til vi er fullvaksinert vil gjeldande besøksreglar fungere, og vi er takksame for den forståiing som har vore vist i den krevajnde tida frå pasientar, pårørande og tilsette.

Vi vil i starten av mars kome med endringar, då vi forventar at vaksinering og ein stabil smittesituasjon vil tillate at vi opnar opp i høve dagens reglar.

Helse og omsorgssjefen

Kontakt

Bård Dalen
helse- og omsorgssjef
E-post
Mobil 482 46 331