Sju kommunar løftar i flokk og tek i bruk digital innbyggardialog

Klikk for stort biletehelsenorge.no    I haust tekk vi i bruk innbyggardialog for deg som tek imot teneste innanfor helse og omsorg. 

Dei sju kommunane på søre Sunnmøre er kjend for gode samarbeid seg i mellom og «Sjustjerna» er blitt eit omgrep langt utanfor våre region. Denne hausten byrjar vi å ta i bruk nasjonale løysingar for innbyggjardialog via Helsenorge.no.

For innbyggjarane våre vil det bety at tenestemottakar av kommunale helse og omsorgstenester eller pårørande for desse, får ein kanal for sikker digital dialog med ansvarleg for tenesteytinga, kan få oversikt over planlagde besøk, og få kvitteringar på utførte oppdrag.

Innbyggar som vil ta i bruk løysinga må registrere seg i Helsenorge.no.

Sjå meir info her: https://ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/helsenorgeno/kva-er-helsenorgeno

Sjå også brosjyre frå KS om tenestene: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/digitalisering/meldinger-og-kalender-pa-helsenorge.no-og-digihelse/brosjyre-om-hjemmetjenester-pa-helsenorge.no.pdf