Slamtøming 2021

Klikk for stort bileteSlamtømming Stoklands as  Stoklands AS har denne veka starta med slamtøming. Først ute er Kvamsøya og Sandsøya der slamtøminga blir utført i veke 9 til 13.

Alle bustadhus og dei fritidshusa som hadde tøming i 2017 får utført slamtøming i år.

Fritidshus som hadde tøming i 2019, får ikkje tøming i år.

Alle får kort i posten med tidspunkt for tøming.

Sande kommune lagar liste over kven som skal ha tøming i år og Stoklands AS set opp køyreruta.

 

Kontaktinformasjon til Stoklands AS:

Vakttelefon (heile døgnet, når det hastar):                     994 36 675

Kontor Stoklands:                                                           993 70 201

e-postadresse:  post@stoklands.no

Nettside:   www.stoklands.no