SMIL og tilskot til tiltak i beiteområder

Klikk for stort bileteTilskot landbruk Sande kommune Sande kommune sin strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområder 2021-2024 vart vedteken i kommunestyret 02.03.2021. Dokumentet skal vere retningsgivande for tildelinga av tilskot. For aktuelle søkjarar kan det vere nyttig å sette seg inn i retningslinjene.

Her finn du Strategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL) og tiltak i beiteområde 2021-2024. (PDF, 2 MB)

Søknadsfrist for tilskot er 01.04.2021.

Søknad via Altinn der du må logge deg på.