Søk om tilskot til integreringsarbeid

Pengar Pixabay  Frivillige organisasjonar kan få støtte fra IMDi til prosjekt, einskildtiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant innvandrarar og barna deira.

Søknadsfristen er denne veka: 20.mai

Planlegg laget eller organisasjonen din tiltak eller aktivitetar som kan fremje integreringsarbeid, bør du lese meir og søke via IMDi her.