Spennande stillingar ledige i oppvekst- og kultursektoren

 

Blir du med på laget? 

Spennande og utfordande stillingar er ledige i oppvekst- og kultursektoren. 

Kanskje er det di interesse, ditt initiativ, din innsats og dine gode innspel som vil gjere forskjellen for opplæringa til barn og unge i Sande?

Desse stillingane er ledige no:

  • Einingsleiar/ rektor f.t. Gjerdsvika oppvekstsenter - søknadsfrist 24.mai
  • Einingsleiar/ rektor vikariat ved Gursken oppvekstsenter - søknadsfrist 19.mai
  • Rektor Sande kulturskule - søknadsfrist
  • Pedagogisk leiar Hauemarkja barnehage– 2. gongs utlysing -søknadsfrist 24.mai
  • Fagarbeidar/assistent –f.t. Larsnes evt Gursken oppvekstsenter - søknadsfrist 24.mai

Du kan lese meir og finne søknadsskjema her.