Stadfesting av reguleringsplan Skare

Klikk for stort bileteReguleringsplan Skare Kommunestyret har i møte 15.12.2020 vedteke Detaljreguleringsplan for Skare med  planID 20170006 .

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12.

Vedteke plankart, (PDF, 3 MB) føresegn (PDF, 110 kB) og skildring av planen (PDF, 606 kB) finn du her.

 

Merknadsfrist

Merknader kan sendast til Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 Larsnes

eller på

e-post til postmottak@sande-mr.kommune.no  innan  14.01.2021

Du kan også skrive din merknad her- saksnummer 19/11316