Status på hjortejakta

Hjort Pixabay Pr 07.10 er er det felt 117 hjort i kommunen.

Dette er om lag på same nivå som fjoråret. Totalkvote i år er 180 dyr.