Stenging av veg i Haugsbygda

VegstengingI dag må ein stengje gamlevegen i Haugsbygda på strekninga Myrane - kyrkja mellom 09:00-16:00. Arbeidet går føre seg ved Haugsbygda 84.

Kollektivtransport via fylkesvegen i same periode.