Stortingsvalet 2021 - vi treng fleire valmedarbeidarar 13.september

Klikk for stort bileteDet er val-år i år. Vi skal velje representantar til Stortinget. 

Sjølv om vi har utfordringar med koronavirus og pandemi- det blir val!

Valstyret i Sande har hatt sitt første møte i samband gjennomføringa av Stortingsvalet 2021. Det er bestemt at opningstida i vallokala skal utvidast og vere frå kl 10- 19. Valet blir gjennomført i tråd med Smittevernrettleiar for valgjennomføring som tek høgde for at vi framleis kan ha litt utfordringar rundt pandemi. 

Valdagen er 13.september 2021

Registrer deg som valfunksjonær

Det er også mogeleg at vi vil trenge fleire personar til å hjelpe oss med gjennomføringa av valet. Har du tid og lyst til å vere med på dette, kan du registrere deg slik at vi får vite om deg.

Arbeidsoppgåver

  • Halde orden på køer og i røysteavlukke
  • Hjelpe til med rigging og rydding av lokalet
  • Praktiske oppgåver knyttet til valget

Krav til valgmedarbeidarar

  • Du må fylle minimum 18 år i løpet av 2021. 

Arbeidstid

Valgmedarbeidarar skal hjelpe til i røystelokala 13. september.

  • Du må delta i den obligatoriske opplæringa.
  • Vere på stemmelokalet til avtalt arbeid er avslutta. 

Ved spørsmål, ta kontakt på  telefon 70026700

Bli valgmedarbeider

Her kan du registrere deg. Vi tek kontakt med deg når valdagen nærmar seg.