Tannhelsetenesta i Sande

Tannhelsetenesta i Sande

Morten Bakke - Helfo

Tannlegekontoret på Larsnes er no lokalisert på Sandetun omsorgsenter og er bemanna med tannlege kvar torsdag. Annankvar måndag er der tannpleiar.

Kven kan bruke tannhelsetenesta på Larsnes?

  • aldersgruppa 0 – 20 år frå Kvamsøy og Sandsøy
  • innbyggarar som har fått tildelt tenester frå heimetenesta, rus/psykiatri eller bu- og habilitering
  • flyktningar – ved søknad gjennom helsestasjonen

 

Tlf til tannhelsetenesta - i tidsrommet 8.00- 15.30

  • 712 849 55 - dette er sentralbordnummeret - her får du alltid svar - enten på Larsnes eller Hareid 

Post til tannlegen

Tannhelsetenesta på Larsnes, Boks 3, 6084 Larsnes

(Post kan også leverast ved internposten til Sandetun der tannlegekontoret har posthylle)