Tilbod om oppfriskingsdose med koronavaksine etter ferien

Pixabay  FHI kom 1.juli med anbefaling om ny oppfriskingsdose med koronavaksine for dei over 75 år.

FHI tilrår følgande prioriteringsrekkefølgje:
1. Dei som bur på sjukeheim og utsette personer 75 år og eldre med heimesjukepleie
2. Aldersgruppa 80 år og eldre
3. Aldersgruppa 75-79 år

Nokre av dei som høyrer til Sandetun omsorgssenter og dei som har tenester i heimesjukepleia i Sande har allereie fått eller vil få vaksine i næraste framtid. 

Når det gjeld gruppe 2 og 3 vil dei kunne få tilbod om vaksine etter ferien.  Oppfriskingsdosa kan ein få tidlegast 4 månadar etter siste vaksinedose. Anbefalinga gjeld sjølv om ein har gått gjennom koronainfeksjon. 

Meir informasjon om vaksinedato og påmelding  vil kome seinare i sommar.