Tilskot i jordbruket (SMIL-tilskot ) 2019

No er det tid for å søkje om SMIL-midlar.

Søknadsfristen er 1.april. 

Du kan søkje om spesielle miljøtiltak i jordbruket ( SMIL) 2019  og om  tilskot til drenering 2019. 

Søknadsfrist 01. april 2019.

Ta kontakt med landbrukskontoret tlf 70026700 om du har spørsmål.

Teknisk eining