Trygt heim for ein 50-lapp

Ungdomen i Sande kan kome seg trygt og billeg heim på fredagskvelden.  Då kan dei bestille drosje som køyrer trygt heim for ein 50-lapp. Tilbodet for dei som er mellom 16 og 25 år.   

Er ungdomane på klubb på kroa på Larsnes, hjelper dei tilsette med å bestille taxien. Er ungdomane andre stadar, må dei ordne det sjølv. 

 

Ungdomsklubben

Det er E-Sport gruppa i Larsnes IL som står bak tilbodet. om ungdomsklubb. Tilbodet er finansiert av tilskotsmidlar frå BUFDIR, og tilbodet er eit samarbeid med Sande kommune og ungdomsarbeidaren.

Tlf til Sande taxi er 4000 6362.

 

Ungdomskubben på Larsnes - på kroa - er open desse dagane: 

Opningstider ungdomsklubb på kroa på Larsnes
Dag målgruppe tider
tysdag alle 18-22
fredag 4. - 7. kl 18-20
fredag 8.kl og oppover 20-01