TV-aksjonen 2022 "Saman reddar vi liv" Vil du vere bøsseberar?

Søndag 23. oktober er det tid for Tv-aksjon igjen.

TV-aksjonen NRK 2022 går til Leger Uten Grenser sitt arbeid for å gje livreddande helsehjelp og medisin til menneske som treng det mest. 

"Akkurat nå ventar millioner av menneske på å bli behandlet av ein lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er inga sjølvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å førebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståstad, alder og kjønn.

Manglande folkehelse får store konsekvensar for både samfunn og enkeltmenneske. Born får ikkje vekse opp, familier mistar sine kjære, unge får ikkje utdanning og folk faller utanfor arbeidslivet. Utan tilgong til legehjelp, vaksine eller medisinar mistar millioner av menneske livet kvart år. Ofte er dette menneske i sårbare livssituasjoner.  

Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å førebygge epidemiar og behandle kjente og ukjente sjukdomar i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gje vaksine, tilgong på livreddande medisin og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal delar av TV-aksjonsmidlane også brukast til å utvikle medisinar mot gløymde, dødelege sjukdomar. 

TV-aksjonen Leger Uten Grenser skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!

Vil du vere bøsseberar?  Gå inn på www.blimed.no og registrer deg. 

Du kan også ta kontakt med Administrasjonsavdelinga på 70026700, eller epost.