Unikt samarbeid i Møre og Romsdal - unike gratis nettkurs for permitterte i næringslivet

Klikk for stort bileteDigital løringsarena I dag er kursplanen for kompetanseheving for nettbaserte opplæringstiltak til næringslivet klar. Eit unikt samarbeid og støtte frå Møre og Romsdal Fylkeskommune gjer at ÅKP og MAFOSS kan tilby dette til bedrifter i heile Møre og Romsdal. Styrk din kompetanse med gratis nettkurs


Påmelding:

Påmelding er ingen garanti for plass, men ein vil få fortløpande beskjed om status. Årsaka til dette er at alle kurs har begransa med plassar.
Først til mølla: Regelen er først til mølla, men det blir gjort prioriteringar for at så mange som mogleg skal kunne få kurstilbodet. Det vil seie at vi kjem til å setje makstal pr bedrift om dette blir naudsynt. 
Ved fullteikning: Dersom kursa blir fullteikna vil vi prioritere personar som er heilt eller delvis permitterte. Vi vil av same årsak eventuelt måtte gjere prioriteringar ved mange påmeldte frå same bedrift. Vi vil i tilfelle fullteikning setje opp nye kurs så fort det let seg gjere.
Merk følgande: Det vil være avgrensing i antal deltakarar ut frå følgande pålegg vi har fått:
«Opplæringstiltaka er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom ramme 60: Regionale prosjektsatsinger, til utvikling av kompetansepakke og nettbaserte opplæringstiltak for bedrifter rammet av koronapandemien. Ordninga er primært retta mot personer som er heilt eller delvis permittert, men personer som ikke er permittert kan også inngå i tiltaket.»
Vi håper kurstilbodet vil vere til nytte for bedrifter i deres kommune. Gi oss gjerne ein lyd om du har innspill til fleire kurs eller om du har generell respons på tiltaket.

 

Her er kurskalenderen

 

OG SMAKEBITAR FRA KURSKALENDEREN:

  
19. MAI KURS  -  Kriseledelse
 Dato: 19.05.2020 09:00
Sted: Webinar, du får tilsendt lenke på registrert e-post
Påmelding og program


  
19. MAI  KURS  -  Personalledelse for mellomledere
Dato: 19.05.2020 12:00
Sted: Webinar, du får tilsendt lenke på registrert e-post
Påmelding og program


  
28. MAI KURS  -  
Visuell kommunikasjon av komplekse data 
Dato: 28.05.2020 09:00
Sted: Webinar, du får tilsendt lenke på registrert e-post
Påmelding og program