Vaksinering av sjøfolk

Pexels.com  Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder dei er på fartøyet og ikkje kan motta vaksine. Frå 1.juli kan dei gjere avtale om vaksinering ved legesenteret. 

Her er  FHI si melding til innbyggarane:

"Sjøfolk på utenriks- og havgående fartøy har ofte lange perioder hvor de er på fartøyet og ikke kan motta vaksine. FHI oppfordrer kommunene til å finne løsninger slik at disse i størst mulig grad sikres vaksine i henhold til den enkeltes prioritering.

Det kan i noen tilfeller bety at vaksineringen må skje noe før eller med kortere intervall enn i utgangspunktet anbefalt for den aldersgruppen de tilhører.

Sjøfolk skal ikke prioriteres opp som gruppe, men det gis her en åpning for at kommunene kan, hvis de selv finner det mulig, finne praktiske løsninger for at det enkelte sjøfolk kan rekke å få begge doser før påmønstring for å hindre at de blir vesentlig forsinket som følge av sitt fravær fra landet. "

 

Sande legesenter fyl vaksineringsplanen sin med prioriteringsrekkefølge av risikogrupper slik det er bestemt frå sentralt hald.  Er sjøfolka i prioritert gruppe har dei fått  innkalling i samsvar med dette.

Sande kommune må følgje planen sin på dette området, men tilpassar timeavtalar så godt som råd etter arbeidsturnusen for den enkelte.

Ta kontakt

Denne veka blir vi så å seie ferdig med  dei prioriterte risikogruppene og frå 1.juli kan sjøfolk ta kontakt for å gjere avtale om vaksinering i samsvar med sin arbeidsturnus.