Vaksinering i veke 23

 Denne veka går 66 dosar til dei som skal ha dose 2 og 42 nye personar får dose 1.

Det er personar i  prioriterings gruppe 5 -  dvs dei mellom 55-64 år med underliggande sjukdommar/ tilstandar som er rapportert inn frå lege-  som no får tilbod om vaksine. 

Dette er ei stor gruppe så det vil nok ta litt tid før vi kjem i mål her.

Det er Sande legesenter som ringer deg og gir deg tilbod og avtale om vaksinering. 

Bruk gjerne munnbind når du kjem til vaksinering på kapellet på Sandetun omsorgssenter, Mika Baumeister Unsplash