Vasslaust 19.juni kl 9-18 frå Halleskiftet til og med Hallelia

Klikk for stort bilete

Sande kommune v/ teknisk sektor skal gjennomføre utbetringsarbeid på vassleidningsnettet i Halleskiftet på Larsnes.

Vassabonnentar frå Halleskiftet til og med Hallelia vert då utan vatn onsdag 19 juni frå ca kl 09 til ca kl 18.

Dersom du har behov for vatn i denne perioden kan du hente vatn på den kommunale verkstaden på Larsnes ( kaia).