Vasslaust i Haugelia byggefelt

Klikk for stort bilete Det vart vasslaust i Haugelia byggefelt i kveld.

I samband med arbeid med vassleidningsnettet og lekkasje er vassforsyninga til Haugelia byggefelt i Gursken midlertidig avstengt. Lekkasjen er lokalisert og arbeid vert sett i gang så fort som råd.

Teknisk eining kjem med meir informasjon etter kvart.

Teknisk eining bed om at ein ein ikkje let vasskraner stå opne.

Oppdatering kl 23.20:
Gravearbeid vert oppstarta 00.30 og ein håper feilen er utbetra og vatnet er i kranen til morgonkaffien skal på. Vi krysser fingre for det!

Kontakt

Oddbjørn Indregård
plan og utvikling
E-post
Mobil 975 88 811