Vi ser etter deg som vil vere dagleg leiar på Sande frivillegsentral


Frivilligheit  

  Er du den rette eller kjenner du ein engasjert person som kan vere leiar for nyoppretta Frivillegsentral i Sande?

Frivillegsentralen skal ha fokus på brukarmedverknad og arbeide målretta med rekruttering av frivillege til glede for både små og store i Sande. 

Her finn du utlysingsteksta