Vikar som legesekretær på Sande legesenter?

Vikar som legesekretær på Sande legesenter?

Sande kommune Sande kommune treng framleis vikar som helsesekretær i tida framover.

Er du interessert  -  ta kontakt med Bård Dalen på tlf 48246331.