Viktig informasjon om ForesatteAppi Tieto

Klikk for stort bilete 

 

 Appen som føresett i grunnskulen i Sande brukar for å kommunisere med skulen er for tida stengd.

Vi har fått følgjande melding frå leverandøren av tenesta/ appen:

"Vi  viser til senere tids medieoppslag omkring svakheter i app-funksjonaliteten (kommunikasjon hjem-skole) i IKT-løsninger i oppvekstsektoren, hvor det har vært avdekket mulig tilgang til opplysninger for personer som ikke skal ha det. 

Tieto har iverksatt grundige undersøkelser for å fastslå om dette også gjelder våre løsninger. Arbeidet med å kartlegge samtlige mulige scenarier er svært omfattende, og vil ta noe tid.

Til tross for at vi er kjent med de negative konsekvenser dette vil ha for foresatte og administrasjon i kommunen, ser vi at bruk av app’en inntil videre bør stoppes etter «føre var» prinsippet. Som leverandør kan vi ikke risikere informasjon på avveie, og vi vil sette inn rett kompetanse for å sluttføre analysen, slik at vi alle kan være helt sikre på at løsningen er sikker. 

Vi håper på forståelse for at vi har stengt tilgang til app’en mens vi gjennomfører sikkerhetsanalyser, og vil snarlig komme tilbake med tidspunkt for når app’en igjen kan bli tilgjengelig."

Sande kommune er lei for situasjonen og håper at ein likevel kan få gitt meldingar til og frå skulen på ein god måte til beste for eleven og heim/ skule samarbeidet.