Vil du hjelpe til ?

arbeidsmiljo-_minskole.no Sandesamfunnet er i ein uvanleg situasjon. 

Om vi skulle kome i ein situasjon der lokalsamfunnet må ta meir ansvar for kvarandre vil vi gjerne vite om kven som kan hjelpe til. 

Vi KAN trenge folk som hjelper til med:

-transport/ varebringing/matombering

-matlaging- kjøkkenarbeidarar på Sandetun omsorgssenter

-frivillleg arbeid i helse og omsorg

-reinhaldsoppgåver 

-telefonven for einsame 

-sjåførar

-handverkarar

-sentralbordhjelp 

 

Vi vil difor at lag, organisasjonar og private registrerer seg med namn og adresse, telefonnummer, e-postadresse og kva kan du hjelpe til med.

Du kan registrere  informasjonen her eller du kan ringe 70026700.

Takk for at du bryr deg!

Kontakt

Einar Arne Ekroll
varaordførar
E-post