Planleggingsdagar i barnehageåret

Barnehagane i Sande har 5 planleggingsdagar pr år.

Desse dagane er barnehagen stengt.

Dette barnehageåret er det sett av to fellesdagar for alle barnehagane.

Det er 15.10.19 og 19.03.20.

Dei andre tre dagane er det den enkelte barnehage som sjølv bestemmer, sjå informasjon under den enkelte barnehage eller i årsplanen til den enkelte barnehage.

Ferie  i barnehagane i 2020: veke 28, 29, 30 og 31.

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522