Redusert foreldrebetaling og betalingssatsar

Sande kommune fyl dei nasjonale satsane for foreldrebetaling for barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling er aktuelt for nokre grupper.

Kva kostar det?

Betalingssatsar barnehage
Heil plass -100 % 80% plass 60 % plass Eksta dag For sein henting pr påbegynt halvtime
kr 2910 kr 2328 kr 1746 kr 250 kr 130
Mat 100 % plass Mat 80 % plass Mat 60 % plass
kr 365 kr 292 kr 219

Syskjenmoderasjon er:
30 % for 2. barn
50 % for 3. barn

Betaling for 11mnd pr år.
 
 

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

I samsvar med forskrift for foreldrebetaling i barnehage, kan du søkje om redusert betalingssats dersom den samla inntekta til hushaldninga ikkje overstig kr 533 500,-

Her finn du søknad om redusert foreldrebetaling.

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522