Redusert foreldrebetaling og betalingssatsar

Sande kommune fyl dei nasjonale satsane for foreldrebetaling for barnehageplass.

Redusert foreldrebetaling er aktuelt for nokre grupper.

Kva kostar det?

Betalingssatsar barnehage frå 01.01.20
Betalingssatsar barnehage frå 01.01.20
100 % 80% plass 60 % plass Ekstra dag For sein henting pr påbegynt halvtime
kr 3135 kr 2508 kr 1881 kr 250 kr 130
Mat 100 % plass Mat 80 % plass Mat 60 % plass
kr 365 kr 292 kr 219

Syskjenmoderasjon er:
30 % for 2. barn
50 % for 3. barn

Betaling for 11mnd pr år.
 
 

Redusert foreldrebetaling for barnehageplass

I samsvar med forskrift for foreldrebetaling i barnehage, kan du søkje om redusert betalingssats dersom den samla inntekta til hushaldninga ikkje overstig kr 541 500,- (gjeld frå 2019)

For gratis kjernetid  for 3-4-5-åringar er grensa framleis 533.500,-.

Her finn du søknad om redusert foreldrebetaling.

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522