Norskopplæring for vaksne

Vaksenopplæringa (norskundervisning for innvandrarar) er lokalisert til
Gursken oppvekstsenter i Gursken.

Det vert starta opp norskopplæring i grupper – etter behov og påmelding – i august og januar kvart år.

 
 

Rett og plikt til norskopplæring?

 

 

Lese på eit anna språk ?

 

Kva kostar det?

For dei som har rett og plikt til å gå på norskundervisning er opplæringa gratis.

For deltakarar på introduksjonsprogram er opplæringa gratis .

Andre må betale ein eigenandel på kr 60,- pr time.

 

Korleis får eg starte opp på norskundervisning?


Du kan melde deg på norskundervisning her.

Kontakt

Tore Tangen
Einingsleiar
E-post
Telefon 70 02 94 40
Mobil 959 33 931