Ressursgruppa

Sande kommune har ei ressursgruppe for barn og unge. 
 
Overordna målsetting for ressursgruppa  er å styrke samarbeid og samhandling mellom kommunale avdelingar, og mellom kommunale avdelingar og interkommunale tiltak/andre instansar.
Ressursgruppa skal kunne drøfte struktur, ressursbruk, prioriteringar(system) og enkeltsaker.
 
Representantar  frå lege, helsestasjon, psykiatri, NAV, barnevern, skular og barnehagar er med i gruppa.