Søkje om plass i skulefritidsordninga

Alle skulane i Sande  gir tilbod om skulefritidsordning.

Tilbodet er ulikt frå skule til skule, alt etter kor mange som har søkt og kva behov foreldra har.

Som dei fleste er kjende med kjem ei sak om endring  av skulestrukturen opp til politisk behandling no i april 2020.

På grunn av den pågåande saka om skulestruktur vert søknadsfristen vedr. SFO for Gjerdsvika og Sandsøy skular utsett til det ligg føre vedtak i saka. Ny søknadsfrist vert kunngjort når det er klart. 

15.april er søknadsfristen for SFO-plass ved dei andre skulane i Sande. Du kan også søkje om å få plass/ endre plass utanom fristen, men skulen må ha budsjettdekning for å endre tilbodet i skuleåret.


Skulefritidstilbodet følgjer 

 

Skulefritidstilbodet skuleåret 2019/ 2020 

På Kvamsøy er det skuleåret 2019/2020  ikkje behov skulefritidsordning, og dermed ikkje noko tilbod. 

På Sandsøy skule er det SFO kvar dag . Måndag til og med torsdag frå klokka 14.00. til klokka 16.30. På fredag er det SFO frå klokka 12.25. – 16.30. Tilbodet er samordna med barnehagen -  tlf 48100454

SFO på Larsnes skule opnar kl 07.15 kvar dag, utanom på tysdagar, då opnar vi kl 07.00. Vi stenger kl 16.15 kvar dag utanom på måndag og onsdag, då stenger vi kl 16.30.- 48892331 

SFO Gursken  opnar kl 7.30 kvar dag og held ope til 16.30. - tlf 98666260 

SFO Gjerdsvika opnar kl 7.00 og  stenger 16.30. Tilbodet er samordna med barnehagen - tlf 91176714 

Skulefritidstilbodet skuleåret 2020/ 2021

SFO på Larsnes skule opnar kl 07.10 og stenger 16.10 alle dagar . tlf 48892331 

 

Vedtekter

Her finn du Vedtektene for skulefritidsordninga i Sande (PDF, 27 kB)

 

Kva kostar plass på skulefritidsordning?

Skulefritidsordning - 2020
Skulefritidsordning - 2020
Opphaldstid Pris pr mnd
inntil 8 t/ v 1200
inntil 12 t/ v 1800
inntil 15 t / v 2250
inntil 20 t / v 3000
Ekstra dag 200
Mat kr 12,- pr ettermiddag
Betaling for 10 mnd pr år
Søskenmoderasjon:
30 % for 2.barn
50 % for 3. barn
 

Korleis søkjer eg?

Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med Sande kommune på tlf 70026700 , så hjelper vi deg.

Søknaden gjeld for eitt år om gongen. 

Når får eg svar?

Vi vil behandle søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 4 veker.

Takke ja til plassen? 

Her finn du lenka som du skal bruke når du takkar ja til plassen.

 

 

Kontakt

Øystein Jarl Johansen
oppvekst- og kultursjef
E-post
Mobil 992 91 522