Administrasjon teknisk sektor

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 90 88 21 70
Kjell Hauge
ingeniør
E-post
Mobil 99 57 97 16
Geir Eide
ingeniør
E-post
Mobil 94 14 86 09
Asgeir Mundal
V-konsulent
E-post
Mobil 95 09 26 20
Ronny Prozenko
avdelingsingeniør kart/GIS
E-post
Mobil 45 28 22 02
Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 46 80 77 71