Administrasjon teknisk sektor

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon 70 02 67 10
Mobil 908 82 170
Kjell Hauge
ingeniør
E-post
Mobil 995 79 716
Geir Eide
ingeniør
E-post
Mobil 941 48 609
Asgeir Mundal
V-konsulent
E-post
Mobil 950 92 620
Ronny Prozenko
avdelingsingeniør kart/GIS
E-post
Mobil 452 82 202
Marte Storegjerde
konsulent
E-post
Mobil 468 07 771