Administrasjon teknisk sektor

Kontakt

Kjell Martin Vikene
teknisk sjef
E-post
Telefon +47 70 02 67 10
Kjell Hauge
ingeniør
E-post
Geir Eide
ingeniør
E-post
Asgeir Mundal
V-konsulent
E-post
Ronny Prozenko
avdelingsingeniør kart/GIS
E-post
Marte Storegjerde
konsulent
E-post