Søknad om endring av gitt løyve

Har du har søkt kommunen om løyve til tiltak og fått svar kan du bygge. Om du ser at du vil gjere vesentlege endingar må du søkje om dette.

Kven kan få tenesta?  

Den som har søkt og fått vedtak kan søkje om endring av tiltak.

Kva kan du forvente?

Du kan forvente at saka di vert handsama etter gjeldande lovverk.

Kva kostar det?

Grunnbeløp Gebyr pr m2 under 200m2 Gebyr pr m2 over 200m2
1344 3,6 5,9

Alle satsar er inkl. mva, og alle beløp er i kroner. 

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Søknad om endring skal leverast i eige skjema.

Husk å ta med naudsynt dokumentasjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenke:

Plan og bygningslova

Kontakt

Rasmus Johan Ekroll
Ingeniør
E-post
Mobil 489 91 501